A két kommentátor a megszokott párok Matt Striker és Scott Stanford.

MS:Köszöntünk mindenkit az év utolsó gáláján a No Way Out-ot.
SS:Így igaz végre elérkeztünk ide is én már alig vártam.
MS:Én is kíváncsi vagyok már rá de nem kell sokat várni hisz pillanatokon belül elkezdődik az első meccs.

Finn Balor vs Damien Sandow

A gongszó után összekapaszkodnak majd Sandow veszi át az irányítást fejsatuba fogja ellenfelét de Balor nekilöki a köteleknek aztán kioszt egy Clothesline-t amit megismétel aztán egy Pelé Kick-et ad neki amitől Damien a sarokban találja magát utána Finn még neki is fut ezt követően Damien inkább kigurul a ringből.Balor a sarokba mászik és egy Crossbody-t osztana ki de Damien egy Drop Kick-et ad neki a semmiből a gyomrába ettől Finn kifekszik Sandow pedig visszamegy a ringbe a bíró elkezd számolni 1..2..3..4..5..6..7..ekkor mászik vissza a ringbe de Sandow egyből rátámad ütni rúgni kezdi a bírónak kell leszednie ellenfeléről aztán kioszt neki egy Neckbreaker-t ráfekszik 1..2..Balor felrántja a vállát.Sandow lendületet vesz a kötelektől és kioszt egy Knee Drop-ot ezt megismétli utána egy DDT-t oszt ki ráfekszik 1..2..Finn kiszabadul ezért Figure Four Leglockba fogja azonban Finn elkúszik a kötelekig Damien viszont nem engedi el a bíró figyelmezteti majd számolni kezd 1..2..3..4..már csak az utolsó pillanatban.Damien visszahúzná a ring közepére de Balor megfogja az alsó kötelet így Sandow hátra esik aztán Finn a ringen kívülre áll ellenfele pedig nekicsúszna de ekkor ő odébb lép így Damien kicsúszik a ringből és esik egyet majd a kordonnál áll talpra de amikor megfordul bekapja a Dolph Ziggler Comeback-et amitől átesik a kordonon.Balor felmegy a kordonra és ott befogja Cross Arm Breaker-be ellenfelét akinek így még jobban fáj a karja majd visszaviszi a ringbe még a tizedik számolás előtt és kioszt neki egy Inverted Powerslam-et ráfekszik 1..2..Sandow kitör ezért ad neki még egy Edgecution-t és egy Inverted DDT-t ráfekszik 1..2..Sandow újfent szabadul.Balor egy Powerbomb-al bedobja ellenfelét a ringsarokba aki megkapaszkodik ott és a nekirontó Finn-nek ad egy Big Boot-ot aki megszédül egy kicsit majd elindul és lendületet vesz a kötelektől ekkor Sandow kiosztja az Alex Riley Comeback-et aztán a kötelek segítségével talpra áll addig Balor is a sarokba aztán megütné a WWE-s szárt de ő elkapja a kezét és gyorsan kiosztja a Terminus-t ráfekszik 1..2..de Balor felrántja a vállát a harmadik számolás előtt amit Sandow nem akar elhinni ezért kioszt neki még egy Termius-t ezután Finn a kötelekhez gurul és kapaszkodik hogy Damien ne tudja odébb vinné és ráfeküdni.Sandow ideges lesz és ütni, rúgni és térdelni kezdi ellenfelét aki kiszökik a ringből a kötelek alatt Sandow utána megy és nekilöki a kordonnak aztán a ring szélének majd vissza teszi a ringbe de Finn kigurul a másik oldalon Damien oda is követi és odaviszi a ring szélénél lévő acél rúdhoz megfogja a két kezét és nekirántaná de Balor fordít ő rántja neki fejjel Sandow-t majd visszamegy a ringbe a bíró számolni kezd 1..2..3..4..5..ekkor visszaér de Finn egyből a vállára kapja és kiosztja neki a Fireman's Carry Gutbuster-t ezután Sandow ismét a ringen kívülre kerül Balor pedig odaáll a ring legkeményebb pontjára a szélére és onnan egy Foot Stopm-ot ad ellenfelének akit ezután visszavisz a ringbe ráfekszik 1..2..Damien még épp hogy kitudott törni.Az NXT-s sztár a ismét a vállára kapja a WWE-ből jött ellenfelét de ő lejön onnan de még így is kap egy Pelé Kick-et amitől a köteleknek esik majd visszapattan ekkor Balor egy Bloody Sunday-t ad neki ráfekszik 1..2..3.

A mérkőzés győztese:Finn Balor

SS:Látszik hogy a közönség megőrül érte.
MS:Igen de nem is a semmiért.
SS:Hát nem egy remek pankrátor reméljük sokáig itt lesz.

1#Contender Tornado Tag Team meccs:
Sin Cara és Kalisto vs Konnor és Viktor

A két tag team csapat bevonulását követően megindul a meccs Cara Konnor-al míg Kalisto Viktor-al szál harcba utóbbiak ki is esnek a ringből bent pedig Konnor üti a sarokban lévő Cara-t de ő hirtelen fordít a helyzeten és most ő üti Konor-t a sarokban aztán nekilökné a köteleknek de most ő fordít így Sin megy a kötelek felé ami neki jól is jön mivel így kitudja osztani a Springboard Reveres Elbow Smash-t ezt egy Gutwernch Suplex követi kint eközben Kalisto löki a kordonnak ellenfelét aztán egy Disaster Kick-et ad neki az acél lépcsőkről végül egy Old School-t a kordonról a bíró közben számol és már 4-nél jár ezért felülteti ellenfelét a ring szélére ő maga pedig bemegy a ringbe és feláll a második kötélre ahonnan értékesítené az Apron Suplex-et de Viktor ellenáll megüti párszor a maszkos pankrátort amíg az a ringre nem lép aztán ráhúzza a fejét a felső kötélre majd felmászik a sarokba ekkor azonban érkezik Sin egy Avalanche Sitout Facebuster-el ráfekszik 1..2..Viktor kitör.The Hardcore One az alsó kötélen támaszkodik ezt látva Cara kimegy kiosztja a Roman Reigns Drop Kick-et aztán visszamegy a ringbe ahol már Viktor várja ezért neki kiosztja a Kofi Kingston Comeback-et utána egy Fallaway Slam-el odavágja társához aki a sarokban tápászkodik majd kiosztja a Sitout Powerslam-et Konnor-nak ráfekszik 1..2..de ő kiszabadul közben Kaisto is feláll Cara odamegy Viktorhoz és odalöki társához aki egy Clothesline From Hell-el letarolja ráfekszik 1..2..Viktor felrántja a vállát ezért ugyanezt megcsinálnák Konnor-al is de ő már jobban jön ki belőle egy Full Nelson Drop-ot ad Kalisto-nak aztán pedig másik támadójának egy Proto Bomb-ot ezután kiosztja a The Undertaker Comeback-et Kalisto-nak PIN 1..2..de ő szabadul aztán Anaconda Vise-ba fogja Sin-t akitől messze van a kötél de nem adja fel kúszik felé ezalatt Viktor és Kalisto is felkel előbbi egy Powerslam-et oszt ki amit egy Edgecution követ végül egy Pepsi Twist-et is kioszt ráfekszik 1..2..Kalisto felrántja a vállát Cara pedig eléri a kötelet ezáltal szabadul.Viktor odaszól társához hogy lökd ezt Konnor meg is teszi Cara-val akinek Viktor egy hatalmas Superman Punch-ot oszt ki ami után egy DDT-t a második kötélről ráfekszik 1..2..de Cara felteszi a lábát a kötélre közben Konnor a sarokba löki másik ellenfelét aki viszont kirobban onnan jól megsorozza Konnor-t aztán kiosztja neki a Whisper in the Wind-et aztán pedig a felé rontó Viktor-nak egy Spinebuster-t ami után kilöki őt a ringből és ismét rátér Konnor-ra akinek most egy Fame Asser-t oszt ki aztán kimegy a ring mellé és egy Suicide Dive Tornado DDT-vel újra a földre küldi az épp felálló ellenfelét akit utána visszavisz a ringbe még mielőtt a bíró rászámolná a tízet bent ráfekszik 1..2..Viktor felrántja a vállát még éppen időben.Kalisto felsegíti társát aki látja hogy Konnor a ringsarok közelében fekszik ezért kiosztja neki a Foot Stomp-ot ami után a sarokba pattan és egy Moonsault-al ráveti magát PIN 1..2..The Hardcore One kitör ezért Kimura Lock-ba fogja Kalito pedig odamegy Viktorhoz aki hirtelen átfordítja PIN 1..2..Kalisto kiszabadul majd gyorsan felpattan és kioszt egy Drop Kick-et aztán pedig egy RKO-t ebben a pillanatban Konnor kopog mivel nem éri el a kötelet Cara egyből elengedi pedig a bíró nem is látta mivel rászámol a másik oldalon 1..2..Cara hamar észleli a helyzetet és megtöri a számolást majd mutatja a bírónak hogy Konnor kopogott de mivel a bíró ezt nem látta nem fogadja el ekkor hirtelen átfordítja Viktor PIN 1..2..Sin szabadul majd mikor felkelnek egy Homicidal Kick-el rúgja le támadóját aztán mászik a sarokba és egy Swanton Bomb-ra készül de nem sikerül betalálni vele mivel Viktor arrébb gurul majd felállítja társát a sarokba ő maga pedig a szemköztibe megy utána pedig kiosztják a Fall of Man-t az épp felálló Cara-ank majd mindketten ráfekszenek 1..2..de érkezik Kalisto aki a bíró keze alá ugrik hogy ne tudja leütni a hármat.Viktor és Konnor rátámadnak Kalisto-ra majd Viktor kapja fel az Attitude Adjutment-hez amit ki oszt de Kalisto talpra tud érkezni és kitudja osztani a Hurricarana-t Konnor-nak ettől ő nekiszáll társának aki ezután kap egy Batista Bomb-ot is aztán Konnor-nak kiosztja a Cm Punk Comeback-et utána pedig a ring közepére egy Tombtose Piledriver-t de nem fekszik rá hanem inkább odébb megy mert Sin Cara kiosztja még neki a People's Elbow-ot aztán a vállára kapja ezt megteszi Kalisto is csak ő Viktorral majd egyszerre kiosztanak egy egy befejezőt Kalisto az F-5-öt Cara pedig a Dragon Strike-ot majd mindketten ráfekszenek ellenfeleikre a bíró pedig számol 1..2..3.

A mérkőzés győztesei és a kötelező kihívók az NXT Tag Team bajnoki övekért:Sin Cara és Kalisto

SS:Ez aztán fordulatos meccs volt.
MS:Nem is kicsit hol az egyik csapat fordított hol a másik de végül Cara és Kalisto nyertek.
SS:Ők mindent megtettek ezért a győzelemért.Szerinted megfogják nyerni az öveket?
MS:Mindenképp ha ilyen teljesítményt fognak nyújtani.

Díva bajnoki címmeccs:
Alexa Bliss vs Bayley

A két díva bejövetele után a bíró elindítja a meccset Bayley egy Clothesline-al nyit amit megismétel aztán kioszt egy Suplex-et ami után az NXT Női bajnok inkább kigurul a ringből de kihívója nem hagyja pihenni egyből utána ered de mielőtt visszavinné a ringbe még nekilöki a kordonnak aztán bent ráfekszik 1..2..Alexa kiszabadul. Bayley felmászik a sarokba ekkor Bliss hirtelen fel kel és a köteleknek rohan ezáltal ellenfele elveszti az egyensúlyát és majdnem leesik de még a sarokban van ezt látva a bajnok kiosztja neki az Avalanche Situot Facebustert ráfekszik 1..2..Bayley kitör. Alexa lendületet vesz a kötelektől és kioszt egy Foot Stomp-ot aztán pedig egy Fallaway Slam-et ezt megismétli a közönség az kiabálja hogy még egyet ezért ad neki megint egyet majd egy újabbat is és egy ötödiket is a közönség kívánatára majd ráfekszik 1..2..Bayley felrántja még éppen időben a vállát. A Női bajnok a köteleknek lökné ellenfelét aki viszont fordít így Bliss megy a köteleknek de ő még jól is jön ki belőle ugyanis kitudja osztani a Springboard Reveres Elbow Smash-t aztán felpattan a kötelekre és egy Moonsault-ot oszt ki ráfekszik 1..2..Bayley ismét túléli. Alexa jelzi a Superman Punch-ot de amikor beadná ellenfele egy semmiből jövő Buzsaw Kick-el hárítja utána pedig kioszt egy K-2-őt ráfekszik 1..2..de Bliss megfogja az alsó kötelet ennek Bayley nagyon nem örül a ringet üti aztán a közepére viszi a bajnokot és ott is ráfekszik 1..2..Alexa most szabadul. Bayley a Spear-re készül és várja hogy felálljon az NXT Női bajnok amikor ez megtörténik beadná a mozdulatot de a bajnok még időben észlelte ezt ezért egy Spinebuster-be fordít majd szépen lassan mindketten felkelnek és Bayley kitudja osztani a Justin Gabriel Comeback-et utána Black Window-ba fogja a bajnokot aki nem kopog hanem küzd és közeledik a kötelek felé majd amikor közel jár kihívója elengedi és PIN-be fordítja 1..2..Bliss kiszabadul belőle. Bayley nem hiszi el hogy megint kiszabadult majd megfogja Alexa-t és belöki a sarokba majd a szemköztiből nekifut de a bajnok hirtelen kirobban a sarokból és egy Powerslam-et oszt ki PIN 1..2..Bayley felrántja a vállát. Az NXT Női bajnok Alexa Bliss egy Whisper int he Wind-el letarolja az épp felálló ellenfelét aztán kiosztja neki a Cm Punk Comeback-et végül pedig egy Randy Orton DDT-t is majd a ring közepére húzza ahol ráfekszik 1..2..Bayley kitör ezért  Alexa Kimura Lock-ba fogja nem telik bele sok időbe míg ellenfele lekopogja.

A mérkőzés győztese és továbbra is NXT Női bajnok: Alexa Bliss

MS:Tovább fojtatódik az uralkodása.
SS:Igen ez most sem jött össze Bayley-nek.

Backstage:
Renee Young készít interjút Bo Dallas-al.

RY:Bo a mai napon megküzdesz az NXT övért Marcus Louis-al mitre fogsz törekedni arra hogy kijuss a ketrecből vagy inkább hogy elintézd a bajnokot?
BD:Ezt majd meglátjuk én csak arra fogok törekedni hogy valahogy én nyerjek.
RY:Üzennél valamit a nézőknek?
BD:Ha már megkérdezted akkor mondanék valamit.Mindenki nézze a mai főmeccset ha nem akarnak lemaradni egy történelmi eseményről és törekedjenek a Bolldogságra.

Majd nagy vigyorral az arcán távozik

Tyson Kidd vs Baron Corbin Chairs match
Megérkezik mindkét pankrátor él elfoglalják a helyüket a ringben. A bíró elmondja hogy a tárgyak használata tilos, kivéve a székeké mivel ez egy Szék meccs! A felek bólogatnak, majd megszólal a gong és elindul a mérkőzés. A két pankrátor csak nézi egymást, majd Baron mosolyogni kezd a sarokban. Tyson nem vár többet máris megtámadja Baron-t! Ráront a sarokba, de Baron kikerüli és kibuktatja! Tyson lefejeli a sarokvédőt, de hamar feláll a sarokba. Ám Baron máris letámadja és egy Swinging Corner Clotheslinenal ráveti magát. Tyson kifekszik, Baron pedig máris kigurul a ringbôl és felemeli a szõnyeget. És máris jönnek a meccs fõszereplõi, Baron dobálja be sorra az acélszékeket! A bedobottakon kívül a kezébe vesz egyet, majd begurul ő is a ringbe. Tyson eközben már majdnem felkelt, de Baron máris lerohanja és a székkel kezdi ütni Tyson hátát. Baron hatalmasakat ver a hátára és látszik Tyson arcán a fájdalom. Baron amikor már a szék elferdült, eldobja a széket és felhúzza Tysont. Jön pár felütés, majd pedig egy Body Slam! Baron ekkor ráfekszik:1...2. de Tyson kirúg! Baron rögtön felugrik és a lábával kezdi el feszíteni Tyson hátát! Tyson nagyon szenved, de valahogy mégis sikerül felállnia! Könyökösöket visz be Baronnak, amitől elengedi! Majd Tyson neki lendül a köteleknek! Hurricanrana! Baron kifekszik, Tyson pedig a hátát fogja, de még lábon van! Tyson úgy érzi, hogy ezt már be kellene fejezni a saját érdekeben, és ekkor megragad egy széket és elindul Baron felé. Baron már térden van, de még nem állt fel. Tyson kezében máris lendül a szék! Jönnek az ütések egyenesen Baron hátára! Vagyis csak jönnének, mert Baron az utolsó pillanatban kitér, és ahogy felkelt felkelt felvett egy széket! Tyson erre nem figyel, és Baron ekkor már gyomron is vágja vele!
Tyson ettől összegörnyed és nem tud mozdulni. Baron megfogja a széket és megint Kidd sérült hátát veszi célba! Venné csak, hiszen Kidd kitér az ütés elől és gyorsan felkel! Baron megfordul, és Kidd máris lerúgja őt egy hatalmas Homicidal Kickkel! Nem akármilyen volt az a Homicidal! Baron arcánál volt még a szék és Kidd úgy rúgta le! Ekkor Kidd odakúszik és ráfekszik elĺenfelére! A bíró számolni kezd:1...2...3!

Így tehát a mérkőzés győztese nem más, mint Tyson Kidd!

MS:Mindent beleadtak de végül a jobb nyert.
SS:Szép győzelem volt.

 

NXT Tag Team bajnoki meccs:
Adrian Neville és Angelo Dawkins vs Tyler Breeze és Adam Rose

 

A két csapat megérkezik a mérkőzés pedig megkezdődik Angelo és Adam kezdenek kerülgetik egymást majd Rose pacsizik is  társával akiépp csak hogy beér a kötelek között máris kap egy Superman Punch-ot Dawkins-től aki ezután Adam-et kezdi el ütni majd feláll a másoik kötélre és egy Apron Suplex-el rádobja Tyler-re aztán kihajítja a ringből Breeze-nek pedig egy Gutwrench Suplex-et ad aztán vált társával ő egyből a sarokba mászik és kioszt egy Flying Goat-ot ráfekszik 1..2.. Tyler felrántja a vállát. Neville kioszt egy Suplex-et de nem engedi el kihívóját ad neki még egyet aztán egy harmadikat is de többet nem tud mivel érkezik Adam neki egy Winds of Change-t ad majd amikor felkel Tyler gyorsan felpattan és ad neki egy Drop Kick-et amitől  bajnok a sarokba kerül utána ad neki egy Hurricarana-t amitől pedig a szemköztiig megy ezt követően kioszt egy Triangle Dropkick-et Angelo-nak és már jelzi is a Broski Boot-ot amit Adrian kap ő ezután még egy Tornado DDT-t is kap majd Breeze ráfekszik 1..2..Adrian kiszabadul. Dawkins visszamenne a ringbe hogy a keze közé kapja Tyler-t de a bíró meggátolja ebben majd elkezdenek veszekedni Angelo teljesen a bíróra koncentrál és nem veszi észre a közelgő ellenfelét aki egy Sweet Chin Music-ot ad neki a ringből aztán visszatér Neville-hez akinek ad egy Fame Asser-t közben Rose már a ring szélénél áll és nyúl társa felé hogy pacsizzanak Tyler belemegy tehát váltanak. Adam egy Five Knukle Shuffle-val kezd aztán kiosztana egy Old School-t de Neville a semmiből lerántja és egy Codebreaker-t ad neki estében aztán mindketten fekszenek a bíró pedig számolni kezd 1..2..3..4..5..ekkor már mindketten kúsznak a saját sarkukhoz 6.7..és váltanak mindkét oldalon Angelo átbújik ellenfele keze alatt majd lendületet vesz és egy Rough Ryder-el próbálkozik de Breeze átdobja maga fölött ezért az NXT Tag Team bajnok lendületet vesz a kötelektől és egy vállassal döntené le lábáról kihívóját ő azonban tovább löki a köteleknek Dawkins ekkor egy Springboard Reveres Elbow Smash-t oszt ki amit egy Gutwrench Suplex követ de most nem a ringre hanem hanem a térdére osztja ki ráfekszik 1..2..Breeze felrántja a vállát. Angelo lendületet vesz és kioszt egy Foot Stomp-ot aztán tovább megy és a másik oldalon is lendületet vesz a kötelektől és kioszt még egyet ráfekszik 1..2..Tyler kitör. Angelo bepacsizza társát aki a ring sarokba ülteti a meccsben lévő ellenfelét és készül egy Superplex-re de Tyler ellenáll ekkor Adrian elkezdi öklösökkel ütni ellenfele gyomrát utána felkapja a Powerbomb-hoz amit amikor megfordul ki is oszt lent pedig ráfekszik 1..2..de Tyler kirúg belőle. A Tag Team bajnok a köteleknek löki kihívóját aki viszont megkapaszkodik bennük és a felé rontó bajnokot kidobná a ringből de Neville mag kapaszkodik a felső kötélben ezért csak a ring legkeményebb pontjáig a széléig megy ki ott ráhúzza ellenfele fejét a kötélre amitől Breeze szédeleg kicsit Adrian pedig a ring széléről megfogja a felső kötelet és lendületből ráugrik majd a felső kötélről osztana ki egy Clothesline-t de Breeze ezt még időben észleli ezért fordulásból egy hatalmas Bull Hammer Elbow-ot ad a mit sem sejtő bajnoknak aztán kidől egy kicsit majd rákúszik 1..2..de Neville-nek volt egy kis ideje ezért kitud törni majd ismét mindketten fekszenek és pacsiznának már Adam sürgeti társát hogy haladjon majd egyszerre jönne össze a pacsi de ekkor Rose elveszi a kezét és lelép a ring széléről Breeze pedig értetlenül néz tehát csak a másik oldalon jön össze a váltás de már jön is Dawkins aki a ring közepére húzza Tyler-t majd kiosztja neki a Rock Bottom-ot aztán odamegy társához akit bepacsiz majd odamegy mellé és élesztgeti mivel még érezhető rajta a nemrég bekapott mozdulat de Neville végül elkezd mászni a sarokba és a Red Arrow-ra készül ezt ki is osztaná de Breeze elgurul előle majd odagurul Adrian-hoz és összecsomagolja PIN 1..2..3.

A mérkőzés győztesei és az új NXT Tag Team bajnokok: Tyler Breeze és Adam Rose

Mindenki ledöbbenve néz a legjobban talán maga Adam Rose aki a rámpán áll majd elmosolyodik és elkezd táncolni és a ring felé veszi az irányt ahova be is megy és odamegy Tyler-hez akinél már ott a két öv neki megütögeti a vállát utána magához veszi mindkét övet amiket felmutat Breeze csak néz majd felkel ott áll Adam mögött széttett kézzel nem érti mit akar itt ha már egyszer cserben hagyta aztán kioszt neki egy Zig Zag-et utána távozik az övekkel közben még lefotózza kifektetett társát.

MS:Ez nem semmi volt.
SS:Szerintem senki nem számított erre főleg azután hogy Adrian Neville a sarokból készült a Red Arrow-ra.
MS:Angelo segített volna neki de nemért be időben a ringbe ennek következtében új bajnokok vannak.
SS:Csak azt nem értem hogy ha Adam Rose cserbenhagyta Tyler Breeze-t hogy volt pofája visszajönni és magához venni mindkét övet úgy hogy az egész meccsen szinte Tyler Breeze volt bent?
MS:Ezt én sem értem talán azt hitte hogy Breeze beletörődik.
SS:De ez nem így lett.

Tables meccs:
Hideo Itami vs CJ Parker

A bevonulások után megkezdődik a meccs ahol egymásnak futnak a felek Hideo gyorsan gyomron rúgja ellenfelét aztán ráver párat a hátára és a köteleknek löki de ő szorosan utána megy és a köteleknél megforduló Parker-nek a gyomrába térdel utána a szemközti kötelekhez lökné azonban most CJ fordít így Itami megy a köteleknek majd kioszt egy Springboard Reveres Elbow Smash-t.Hideo kioszt egy Inverted DDT-t aztán kimegy a ringből és behoz egy asztalt amit a saroknak támaszt de amikor megfordul ellenfele földre viszi és Sharpshooter-be fogja.Hideo kúszik a kötelek felé de hiába éri el ez nem számít majd elér a ring széléig és próbálja kinyomni magát a ringből ekkor CJ elengedi aztán megfogja a felső kötelet és átlendíti magát fölötte így ugrik Itami-ra ezután mindketten a ringen kívülre kerülnek Parker felállít egy asztalt és ráfekteti Hideo-t ő azonban nem hagyja ezt többször megüti támadóját végül kioszt egy Drop Kick-et amitől Parker nekiesik a ring szélénél lévő acél oszlopnak ezt követően még kap egy DDT-t az acél lépcsőre aztán Hideo visszateszi a ringbe egy másik asztal társaságában amit fel is állít majd a sarokba löki ellenfelét és nekifutásból egy Enziguri-ra készül de CJ elhajol előle utána nekilökné Itami-t a saroknál lévő asztalnak azonban neki sikerül időben megállnia de amikor megfordul kap egy Superman Punch-ot.Parker kihajítja Itami-t a ringből kint nekilöki a kordonnak majd felviszi a rámpára ahol az emelkedő mellé felállít egy asztalt utána felkapja a vállára Itami-t ő azonban egyből le is jön és lelöki támadóját a rámpáról CJ-nek annyi szerencséje van hogy eltud rugaszkodni így nem esik rá az asztalra viszont egy nagyot mindenféleképp Hideo utána megy és visszaviszi a rámpára ahol Parker egy Spinebuster-el fordít a semmiből de ezután ő is kidől majd egyszer csak elkezd kúszni a ring felé Hideo inkább talpra áll és utána indul meg végül CJ hamarabb beér és amikor ellenfele vissza csúszik  a ringbe egy Fame Asser-el letarolja aztán a sarokba löki és nekifutásból nekiütközne azonban Itami egy Pendulum Kick-el hárítja aztán kiosztja a Justin Gabriel Comeback-et.Hideo felkapja a vállára Parker-t és kiosztja neki a GTS-t amitől ráborul a felállított asztalra megigazítja CJ-t aztán a sarokba mászik de közben ellenfele legurul az asztalról sőt még a ringből is és kint áll talpra de máris érkezik Itami és egy Suicide Dive-el ledönti a lábáról utána pedig kint Hart Lock-ba fogja amiből Parker nem tud kijönni és le is kopogja de nem ér vele semmit ugyanis nincs diszkvalifikáció Hideo egy kis idő múlva elengedi és felállít egy asztalt a kordon mellé amire ráteszi és többször meg is üti aztán felmászik a kordonra és mutatja a közönségnek hogy itt a vége de még arra sincs ideje hogy megforduljon és véghez vigye a tervét mivel CJ lelöki a kordonról a közönség felé majd ő is utána megy és elkezdi ütni a nézők között de Itami visszatámad megy az adok kapok ebből CJ jön ki jobban ő az aki egymás után osztja az öklösöket végül megfejelteti ellenfelével a korlátot aztán elkezd a ring felé vinni ellenfelét ahova be is ér vele és kiosztja a The Undertaker Comeback-et.Parker a sarokba megy Itmai-val majd átlendítené a szemköztibe amibe az asztal van felállítva de Hideo becsúszik az asztal előtt majd gyorsan felkel és egy Running Knee-vel egy hatalmasat fordít a közönség elkezdi skandálni hogy "This is Awesome".Itami kimegy a ringből és kiviszi magával ellenfelét is akivel megfejelteti a kommentátori asztalt majd leszedi a tetején lévő műanyag táblát és ráver párat vele Parker-re de a tábla hamar eltörik aztán elkezdi lepakolni az asztalt amikor ez megtörténik ismét a vállára kapja CJ-t akivel a vállán feláll a kommentátori asztalra és kioszt neki még egy GTS-t ezt követően felmászik a ringsarokba és egy könyökösre készül a bíró figyelmezteti hogy ez nem számít győzelemnek de ő ugrik és be is betalál a kommentátori asztal pedig széttörik.Mindketten kifeküdve fekszenek de Itami kúszik a ring felé a szélénél talpra is áll aztán elkezdi vonszolni ellenfelét vissza a rámpára ahol otthagyja és lemegy a korábban felállított asztalhoz és visz oda még hármat egyet felállít mellé aztán a felállítottakra még egyet egyet így már négy asztal van ott ezt után elindul a színfalak mögé és eltűnik  közben Parker kezd magához térni és feláll de nem látja Hideo-t azt viszont igen hogy a nézők nagyon koncentrálnak valami felé ezért megfordul na ekkor érkezik a kivetítő elől Itami és egy Crossbody-val letarolja Parker-t és ráesnek a négy felállított asztalra ezzel megnyerve a mérkőzést magának.

A mérkőzés győztese:Hideo Itami

A meccs vége után az orvosok sietnek oda Hideo a saját lábán távozik Parker-t viszont hordágyon viszik el.

MS:Húha micsoda meccs.Szóhoz sem jutok.
SS:Az biztos hogy egy remek meccs volt és egyet értek a nézőkkel akik szerint ez király volt.
MS:A meccs vége felé csak ezt lehetett hallani az biztos meg hogy fojtathatjuk asztal nélkül.
SS:Ezért a meccsért én úgy érzem hogy megérte feláldozni.
MS:Egyet értek.

Rusev vs Santino Marella

Elõszõr érkezik az olasz, Santino Marella és mosolyogva a ringbesétál. Bent a ringben a zenéje ritmusára bohóckodik egy sort,majd mai ellenfele, Rusev zenéje zavarja meg ebben! Rusev a rámpára sétál, és nem mással az oldalán, mint az orosz szépséggel, Lanával! Rusev az orosz zászlóval a kezében a ringhez sétál és ott átadja azt Lanának. Bemászik a ringbe és rárémiszt Santinora. Santino megcsinál egy hátrabukfencet, majd besétál a sarokba és mosolyog Rusevre. Rusev is elfoglalja a másik sarkot és a mérkõzésvezetõ máris elindítja a mérkõzést. Rusev csak áll és nézi ellenfelét. Santino is ugyanezt teszi és utánozza Rusevet. Rusev megunja, hogy Santino gúnyolja és ráront a másik sarokból! Santino menekülõre fogná, de Rusev elkapja a ruháját és visszarántja! Rusev elkapja Santinot és jön egy Belly To Belly Suplex! Rusev a földön is támadja ellenfelét, a hátára fordítja és jönnek a talpasok! Santino ez után nagy nehezen felkel, de Rusev máris ráront! Âm Santino nagyon ügyesen fordítani tud! Amikor Rusev leütné, letesz egy spárgát és amikor visszalendül az Orosz, Santino egy Arm Draggal kifekteti
az óriást!Santino még maga sem hiszi el, és ekkor jön pár Knee Drop tõle! Rusev az utolsó után idegesen felkel és elkapja Santino nyakát! Rusev felemeli és készül a Chokeslamre, ám Santino kiszabadul és máris érkezik a Cobra Rusev szemei közé! Santino máris ráfekszik:1...2. de Rusev kitör! Eközben Lana a ring mellõl magyaráz valamit Santinonak, mire Santino oda megy és feláll a kötélre és visszamagyaráz Lanának. Ám nem figyel a háta mögé, mert Rusev ezalatt már talpon van! Santino lemászik a kötélrõl és ahogy megfordul, máris kapja Rusevtõl a Superkicket! Santino úgy néz ki, hogy elájult, de Rusev még a hátát rúgdossa.Mindenki tudja, hogy ezzel mire készül az orosz óriás! Lana kiabálja neki, hogy "Végezd ki ezt az undorító olasz majmot!" Rusev csak bólint és a ring közepére húzza Santinót. Megáll a teste felett, majd máris befogja az Accoladeba!! Santino rettenetesen szenved és mászna a kötelek irányába! Ám Rusev mégjobban megszorítja Santinot! Santino nagyon küzd, de nem tud semmit tenni a fogásban. Amikor erre rájön õ is, lekopogja a meccset! Így tehát a mérkõzés gyõztese feladással, nem más mint az Orosz Bestia, Rusev! Lana a ringbe sétál és õ emeli embere kezét a magasba! Santino pedig a földön fekszik, és meg sem mozdul...

MS:Jól helyben hagyta Santino-t.
SS:Én azt reméltem hogy Marella nyeri fog de ez nem jött össze neki.

NXT bajnoki Steel Cage meccs:
Marcus Louis vs Bo Dallas

A ketrec leereszkedése után érkezik a két pankrátor ahogy a gong megszólal Dallas egyből elkezd mászni a ketrec oldalán de Marcus lerántja onnan aztán nekilöki a ketrecnek az onnan visszapattanó kihívója kap egy Clothesline-t aztán  a sarokba löki és egy Big Boot-ot ad neki ráfekszik 1..2..Dallas szabadul.Louis a feje fölé emeli Bo-t és a ketrecnek dobja ezáltal Dallas a kötelek és a ketrec közé kerül Marcus pedig lendületet vesz és nekiugrik aztán visszahúzza a ringbe ahol ezután a Superman Punch-ra készül de amikor beadná ellenfele egy Spinebuster-el fordít ezután a Swing-el megforgatja 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..20.ekkor elengedi és mindketten a földre kerülnek amikor Bo egy kicsit összeszedte magát ráfekszik 1..2..Louis kiszabadul.Bo elindul az ajtó irányába ekkor Marcus is felkel és kicsit támolyogva de utána indul végül elkapja ellenfele kezét és visszahúzza a kötelek közé Dallas  megüti párszor aztán kiosztaná a Running BoDog-ot de Louis ellöki magától aztán egy Pepsi Twist-et ad neki ezt egy DDT követi ráfekszik 1..2..Dallas kitör.Louis a ketrec falának löki ellenfelét aki viszont felpattan rá és elkezd felfelé mászni a bajnok egyből utána de csak a tetején éri utolsó ahol még éppen megtudja fogni a kezét mivel Bo már mászott volna le.Dallas már nem is kapaszkodik és leugrana de az NXT bajnok nem engedi és megtartja majd felhúzza a ketrec tetejére onnan pedig a ketrec sarkához viszi ekkor a kihívó elkezdi ütni de Marcus lerántja a ketrecről de nem engedi el hanem Mastrer Lock-ba fogja tehát Bo csak lóg a sarokból de próbál kijönni belőle és el is éri a célját mivel kicsúszik de csak a ringsarokig ott megfogja az NXT bajnok két lábát szorosan magához tartja és dob egy hátast a sarokból így magával rántja Louis-t is akinek ez jobban fájhatott.Dallas felkel és elkezd ismét mászni először a sarokba onnan ránéz ellenfelére aztán tovább mászik de Louis nem hagyja ennyivel és ő is mászni kezd majd megfogja Dallas nadrágját és visszahúzná de ő kapaszkodik ezért a bajnok felmegy a ketrec tetejére Bo próbálj lelökni de nem jön össze neki majd megkezdődik az adok kapok a ketrec tetején Marcus többet üt végül belevágja kihívója fejét az acélba aztán megint a sarokhoz viszi ám ezúttal feláll és egy Powerbomb-ra készül fel is emeli ellenfelét aztán ugrik és kiosztja a Powerbomb-ot amitől mindketten a földön maradnak majd egyszer csak Louis elkezd kúszni az ajtó felé amikor már közel jár a győzelemhez Bo utána gurul és elkapja a lábát kitámasztja magát és elkezdi visszahúzni a bajnokot ami sikerül is neki aztán a földön Sleeper Hol-ba fogja Louis küzd de egyre kevésbé tud a végén elájul ekkor Dallas elengedi és a sarokba mászik látja hogy még mindig fekszik ezért tovább mászik ám ekkor megszólal egy még nem halott zené és érkezik kevin Owens egy acél székkel a kezében közben Bo már a ketrec tetején van Owens pedig többször ráver a ketrec oldalára ezzel jelezve hogy nem fogja hagyni hogy Bo lemásszon Dallas nagyot néz és értetlenkedik majd megfordul és látja hogy Louis még a földön fekszik egy helyben ezért kioszt neki egy Flying Goat-ot ami után nagyon fájlalja a fejét de ráfekszik 1..2..sokak meglepetésére Marcus felrántja a vállát.Bo a fejét fájlalja ami érthető is majd elindul az ajtó felé de Kevin is ott terem és nem engedi hogy kijöjjön ezért Dalla gyorsan megfordul és elkezd futni a másik oldalon kezd mászik de mire felér Kevin is ott áll már ezt el játssza mégegyszer de Owens megint gyorsabb volt.Dallas nem próbálkozik még egyszer hanem megpróbál lemászni de majdnem kap a székkel ezért egyből a ketrec tetejére mászik aztán elgondolkodik ránéz ellenfelére aki már kezd magához térni és hirtelen leugrik rá Owens-re aki viszont elkapja de nem teszi le majd nekifut vele a kordonnak és a ketrec sarkának is aztán az ajtó felé viszi Bo-t akit ezután visszatesz a ringbe és még egy létrát is berak közben az NXT bajnok már talpon de ő sem érti a helyzetet.Marcus felmászik a sarokba és amikor ellenfele már talpon van egy Spear-el döntené le a sarokból de kihívója a Dolph Ziggler Comeback-el hárítja aztán a kötelek és a ketrec közé viszi a bajnokot aztán felkapja a létrát és nekifutna vele Louis legugol így Bo a ketrecet találja el ahonnan visszapattan majd elejti a létrát és jön Marcus és kiosztja Zig Zag on the Ladder-t aztán pedig elindul az ajtó irányába amit Kevin Owens kinyit neki a bajnok pedig lesétál az acél lépcsőn amivel megnyeri a meccset majd kezet fog Ownes-el és magához veszi az övet.

A mérkőzés győztese és továbbra is NXT bajnok:Marcus Louis

MS:Ez volt a mai főmeccs tehát ennyi volt a No Way Out.
SS:Te gondoltad volna hogy ennyire brutális lesz?
MS:Nem szerintem senki nem gondolt erre.Viszont mit szólsz Kevin Owens-hez?
SS:Meglepő volt főleg amikor Dallas ráugrott de ő visszavitte a ketrecbe.
MS:Szóval ennyi volt mára szerdán találkozunk az NXT-ben amit nem érdeme kihagyni mivel egy karácsonyi adással készült az igazgató.
SS:Valamint szerdán kerülnek átadásra a Slammy díjjak is ami a WWE-ben nagyot szokott durranni.
MS:Egyszóval nem érdemes kihagyni addig is viszlát.
SS:Viszlát találkozunk szerdán.

Írták:Ryder és ngirincsi
Remélem tetszett lent írjatok véleményt fontos!
Valamint hogy melyik meccs tetszett a legjobban.
 
Widget is loading comments...
Szabályzat
Online felhasználók
Mini-chat
+Mini-chat
0
Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0