Batista vs Vance Archer WWE bajnoki Three Stages of Hell meccs
Az arénában egy hangos sziréna szólal meg. Egyre hangosabb és a rámpa mellett érkezik is a mentő autó. A ringben Lilian Garcia áll egy mikrofonnal a kezében. - Hölgyeim és uraim a most következő meccs egy Three Stages of Hell meccs lesz, méghozzá a WWE bajnoki övért! Az első szakaszban egy Table meccset láthatnak. A második szakasz egy Street Fight lesz és, ha szükséges a harmadik szakasz egy Ambulance meccs lesz. Az a szupersztár győz és lesz a WWE bajnoka, aki két szakaszt képes megnyerni. - Mondja Lilian, majd megszólal a kihívó zenéje. Vance egy kendó bottal a kezében érkezik. Bemegy a ringbe, aztán feláll a ringsarokba és a magasba emeli a botot. Ezt követően a bajnok Dave Batista érkezik. A rámpáról ránéz a mentőkocsira, utána elindul az autó felé. Kinyitja a hátsó ajtajait, aztán magabiztosan a ringbe sétál. Bent a magasba emeli az övet, amit, ezután átad a bírónak. A bíró felmutatja, utána pedig kiadja a ringből és elindítja az összecsapást, ami az Asztal meccsel kezdődik. A gongszó, után csak nézik egymást, Vance kezében, pedig még mindig ott van a kendóbot. Batista mutatja neki, hogy jöjjön csak, ekkor úgy látszik Archer megindul és felemeli a botot. Készül rácsapni vele ellenfelére. De mégsem! Odaszól a bajnoknak "Nekem nem kell ez." aztán széttöri a botot a térdén és kihajítja a ringből. Dave elmosolyodik, majd letámadja kihívóját. Először gyomron rúgja, majd a hátát kezdi el verni. Utána belöki a sarokba és nekifutásból ütközne vele, ám Vance kitér előle, így Batista a sarokvédőknek esik. Most Archer támadja Batista-t a sarokban. The Lion, ezután egy Tornado DDT-t oszt ki, amit egy Lionsault követ. Vance kimegy a ringből, majd betesz egy asztalt. Bent felállítja és a saroknak dönti. A szemközti saroknál felállítja a WWE bajnokot, utána feláll a második kötélre és elkezdi öklösökkel ütni, miközben a közönség számolja az ütéseket 1..2..3..4..5..6.. ekkor Batista  a nyakába kapja támadóját és megindul az asztal felé, amibe egy Powerbomb-al belevágná ellenfelét, azonban Archer időközben egy Hurricarana-ba fordít, amitől Dave pont az asztal elé esik. Vance, ezután gyorsan felkel és lendületet szerez a kötelektől, majd kiosztaná a Curb Stomp-ot, de Batista elgurul előle egészen a ring széléig. Archer, ekkor kimegy a ringből és odamegy ellenfeléhez, akit mellkasáig kihúz a ringből, aztán feláll a ring szélére és jól megtapossa, ezután tovább mászik egészen a sarokba. The Animal nem várja meg még kihívója ráugrik inkább kiesik a ringből. Vance megvárja, míg ellenfele talpra áll, aztán ráugrik a sarokból. Batista, viszont elkapja és egy Fallaway Salm-el a kordonba vágja támadóját. Dave most az időmérők felőli kordonba hajítja bele kihívóját nagy lendülettel, majd elővesz egy újabb asztalt, amit a ring mellett állít talpra, de amikor megfordul meglátja a kommentátori asztalt. Kicsit elgondolkodik, majd elkezdi lepakolni, miután mindent leszedett odaviszi Vance-t és a fejét a lábai közé veszi, készül a Batista Bomb-ra! A bíró figyelmezteti, hogy ha a kommentátori asztalt töri szét, azzal nem lehet nyerni. Batista-t, viszont ez cseppet sem érdekli, csak fájdalmat akar okozni ellenfelének. Fel is kapja, ám ekkor Archer leugrik Az Állat mögé, utána, mikor Dave megfordul egy Superkick-et oszt ki neki, ettől a WWE bajnok rászédül a kommentátori asztalra. Archer gyorsan felmászik a ringsarokba és egy Diving Moonsault to Table-t osztana ki. El is ugrik, azonban ekkor Batista maga elé kap egyet a kommentátorok székei közül és ezzel védi ki Vance mozdulatát. A gurulós szék lábaival talál bele az ugró szupersztár gyomrába és bordáiba, aki ettől a ring mellé esik és összecsuklik. Batista hamar felkel és beigazítja sérült ellenfelét a korábban felállított asztalhoz amire kioszt neki egy jókora Batista Bomb-ot! Az első szakasz győztese a bajnok, Batista.
Archer az asztal romjai között fekszik mozdulatlanul. Chris Amann a WWE orvosa érkezik oda hozzá és megvizsgálja. Archer-nek akár több bordája is eltörhetett. Kiszedik a romok közül Amann, pedig megkérdezi, hogy tudja-e folytatni. Vance bólogat, hogy igen, ekkor Batista érkezik és megragadja ellenfelét, akit visszavisz a ringbe. Bent bevágja az egyik sarokba ő pedig a szemköztibe megy át. A bíró is visszaérkezik és ő is megkérdi Archer-t, hogy folytatja-e. Vance most is bóogat, ezért a bíró elindítja a második szakaszt. Kezdődik tehát a Street Fight! Batista nagy mosollyal azt arcán áll a saroknál, majd egyszer csak megindul The Lion felé, ekkor Vance kitör a sarokból és támadója mögé kerül, akit átfordít 1..2.. Batista kiszabadul. Dave kikerekedett szemekkel ül a ringben előtte pedig lassan feláll kihívója. Dave is lassan felkel, ekkor Archer nekitámad. Egy Drop Kick-el kezd, aztán kioszt egy High Knee Bulldog-ot a saroknál álló ellenfelének. Archer felállítja a tavalyi Money in the Bank győztest és nekilökné az egyik ringsaroknak döntött asztalnak, azonban Batista még éppen előtte megtud állni, de amikor megfordul Archer egy Spear-rel érkezik és belevágja a bajnokot az asztalba. A rajongók, ekkor a "This is Awesome!" skandálásra kezdenek rá. Vance a kötelek segítségével talpra áll, aztán a ring közepére húzza a WWE bajnokot és befogja a Sharpshooter-be! Batista megpróbál kiszabadulni, de ellenfele nem engedi neki. Dave elkezd kúszni és végül elér a kötelekig, de nincs diszkvalifikáció, így Archer-nek nem kell elengednie. The Animal megpróbál kikúszni a ringből, ez már összejön neki és kiesik a ring mellé. Archer utána megy és talpra állítja, utána megfejelteti vele a kordon tetejét, majd nekifut vele a ring szélének. Vance visszagurítja a ringbe, ám Dave a másik oldalon kigurul és négykézláb kezd mászni a rámpa irányában. The Lion ismét utána megy és megragadja a bajnok lábait, aztán felhúzza a rámpára. Ott nekikészül a Curb Stomp-nak. Be is adná a finisher-t, viszont Batista egy Spinebuster-be fordít rá az acél rámpára! Dave a rámpa széléhez viszi kihívóját, aztán a vállára kapja. Archer hamar leküzdi magát és rögtön, utána lelöki a bajnokot a rámpáról egyenst rá két felállított asztalra. Batista lent kiterül Vance Archer, pedig fent előkészül egy ugráshoz. Egy Phoenix Plash-el ugrik rá ellenfelére, akit ezután megpróbál a vállára kapni, de nem bírja el, ezért odamegy a mentőautóhoz és belenéz, már éppen kivenné a hordágyat, mikor meglátja, hogy ott van egy tolószék is, ezért inkább azt veszi ki. A széket felállítja, aztán odatolja Batista-hoz, akit beleültet és elkezdi tolni. A ring elé tolja, onnan meg berakja a bajnokot a ringbe. Aztán ő is visszamegy egy acél székkel a kezében, amit a ring alól szedett ki. Dave megpróbál felkelni, ekkor Archer odarúgja a széket Batista feje alá, utána belendül és egy Curb Stomp-ot oszt ki neki! Ráfekszik 1..2..3. A második szakasz győztese a kihívó, Vance Archer.
Archer nem habozik egyből kiviszi a ringből a címvédő szupersztárt és beülteti a tolókocsiba. Látszik már Vance arcán, hogy nagyon kivan és nehezen tudja a kocsit is tolni, de még van benne annyi, hogy eltolja a mentőig. Ott befektetné Dave-et a kocsiba. Ebben a pillanatban Batista hirtelen erőre kap és nekilöki az Oroszlánt a mentőautó ajtajának. Ettől mindketten kifekszenek. Kis idő múlva körülbelül egy időben kezdenek talpra állni, majd megkezdődik az adok kapok párharc. Közben egyre közepednek a rámpához, végül Archer üt egy nagyot, amitől Dave ráborul a rámpára, aztán fel is gurul rá. Vance követi és felállítja, ekkor viszont a semmiből Batista lecsap az egyik csapattársa finsiherével, az RKO-val! Rá az acélra, ezután a Lion teljesen kifekszik. A WWE bajnok visszatántorog a mentőig és a vezetőfülke ajtaját nyissa ki, majd kiszedi a bent ülő sofőrt és ő ül a volán mögé. Beindítja a kocsit, utána elkezd tolatni. Egészen a rámpa azon részéig, ahol ellenfele kifeküdt. Amikor odaér kiszáll és széttárja a hátsó ajtókat, aztán felmegy a rámpára és megragadja kihívója derekát. Batista egy German Suplex-el belevágja a mentő belsejébe Archer-t! Ezután lemegy a rámpáról és becsukja az egyik ajtót, aztán bevágja a másikat is! Azonban Archer ezt visszarúgja és egyenest a megkönnyebbült Batista fejére rúgja, aki ettől ráborul a lejtős rámpára és legurul rajta a betonra. Vance lassan kiszáll a kocsi hátuljából és odahívja a vezetőt. Megmondja neki, hogy mennyen előrébb. A sofőr be is ül és előrébb megy, ekkor Archer kiveszi a hordágyat a mentőből. Ezt is felállítja, utána odatolja Batista-hoz, aki még mindig fekszik. Ráfekteti a hordágyra és újból tolja a mentő felé. Hordágyastul tolná be Archer a bajnokot, de Dave legurul az ágyról időközben. The Lion keservesen néz ellenfelére, majd elszántnak tűnik és felállítja Dave-et, a mentő hátsó ajtaját pedig teljesen kinyitja, majd nekilöki a bajnokot. Semmi nem történik, ezért még egyszer nekilöki, most sincs semmi. Majd harmadszorra is nekilöki, ekkor viszont már leszakad a mentő egyik hátsó ajtaja. A kihívó térdre rogy és megtörli a fejét, aztán felkel és kinyitja az anyósoldali ajtót is a kocsin. Most annak lökné neki The Animal-t, viszont az utolsó pillanatban Batista fordít, így Vance Archer esik neki az az ajtónak, ami egyből leszakad. Az Állat vissza kúszik a mentő hátuljához, majd kivesz két fehér asztalt, amin egy-egy vörös kereszt van. Felállítja egymás mellé őket a kocsi oldalánál, aztán a vezető felőli oldalra viszi át ellenfelét és megfejelteti vele az üveget, ami ettől bereped. Archer feje, pedig elkezd vérezni. Ezután a mentő elejéhez viszi kihívóját és egy Batista Bomb-ra készül. Felkapja és kiosztja a finisherét a szélvédőre és a motorháztetőre. Most már a szélvédő is bereped, helyenként be is törik. Az autó sofőrje, most magától száll ki az autóból, amit egyre jobban leamortizálnak. Dave felviszi a kocsi tetejére The Lion-t. Fent elkezd kiabálni "Feed Me More!" aztán a nyakába kapja jelenlegi kihívóját és kiosztja a másik társa, Ryback finisherét a Shell Shocked-et a mentő tetején! Ezután feláll és felemeli a két kezét, majd a hüvelyk ujjaival lefelé mutat. Ismét a Batista Bomb-hoz készül elő Könnyedén felkapja a már védekezni sem tudó ellenfelét, aztán ledobja a mentő tetejéről, rá a fehér asztalokra. Dave lemászik a kocsiról és utasítja a sofőrt, hogy üljön vissza. Ezt követően berakja a kocsi hátuljába kihívóját és rácsukja az egyik ajtót, viszont a másik már leesett, így azt nem tudja becsukni. Batista, ezért felszedi a földről az ajtót és nekinyomja a mentő hátuljának oda, ahonnan hiányzik, majd rácsap kettőt az autóra, ekkor megszólal a sziréna és elindul az autó. Amint a mentő eltávolodik Batista-tól az ajtó egyből leesik, de már nem áll meg, kiviszi Archer-t a rajongók elől.
A harmadik szakasz győztese és ezzel továbbra is WWE bajnok: Batista

A bíró odaviszi a bajnoki övet The Animall-nek, akinek magasba emeli a kezét.

JL: Egy szó. Brutális! Ez a meccs brutális volt.
JBL: Ettől volt annyira élvezhető Jerry.
MC: Archer nagyon sokat kapott, de azért adott is.
JBL: Batista szerintem, úgy gondolja, hogy jobb adni, mint kapni.
JL: Mindenesetre jól helyben hagyta Vance Archer-t.

Reklám következik, melyből kiderül, hogy Brock Lesnar ott lesz a Battleground-on, St. Louis-ban.

Dolph Ziggler vs Cesaro No Disqualification meccs
Elsőkén a volt WWE bajnok Dolph Ziggler érkezik. Ziggler a ringben feláll az egyik sarokban és ünnepelteti m agát egy kicsit, majd mihelyst elhalkul a zenéje megszólal a Nexus theme song-ja is. Cesaro érkezik ezúttal egymaga. A körhintakirály, mint várható volt kifütyülik Dolph-al szemben. Miután mindketten készen állnak megszólal a gong. A két szupersztár összekapaszkodik és megkezdődik az erőfitogtatás. Mindketten próbálják lenyomni a másikat végül Cesaro a sarokba nyomja Ziggler-t, ahol többször gyomron térdeli, utána pedig kioszt neki egy Uppercut-ot. A Nexus vezére kihajítja a kötelek felett a ringből Dolph-ot. Kint nekicsapja a kordonnak, majd benéz a ring alá és elővesz egy kendó botot. Ziggler a kordon mellet ült fel és Cesaro megütné a felső testét, ám Dolph már az első ütésnél a hóna alá csapja a botot és kirántja támadója kezéből. Ezután gyorsan feláll és hatalmasakat vág rá ellenfelére ahol éri ott üti. Cesaro visszamenekül a ringbe. Dolph, pedig a magasba emeli a botot, mire a közönség ujjong. Ziggler eldobja a fegyvert és visszamerészkedik a ringbe. Odamegy ellenfeléhez, ekkor viszont Cesaro gyorsan felkapja és egy Body Slam-et oszt ki neki, ezt egy Knee Drop követi a volt világbajnok fejére, ráfekszik 1.. Ziggler kitör. Cersaro beállítja a sarokba és egy kioszt neki három Uppercut-ot, aztán átlendíti a szemköztibe és nekifutna, ám Dolph egy Pendulum Kick-el fordít. Ezután felmászik a sarokba és egy Crossbody-val érkezik a szédelgő ellenfelére, PIN 1..2.. Cesaro kiszabadul. Dolph fejsatuba fogja Cesaro-t, ezzel próbálja gyengíteni. The Swing of King, ekkor felkapja és egy Back Suplex-et ad neki, ezután szabadul és kigurul a ringből. Ziggler hamar felkel, utána belendül és egy Suicide Dive-el ráveti magát ellenfelére. Ziggler elővesz a ring alól egy asztalt, ezt felállítja, majd a vállára kapja ellenfelét, aki leküzdi magát és nekilökné a Show Off-ot az acél lépcsőknek, ám Ziggler felugrik rá, majd egy Moonsault-al visszaugrik támadójára, aki ezzel ismét letarol. Dolph benéz a ring alá és elővesz egy acélszéket. Ezzel párszor megsuhintja a Nexus vezetőjét, majd ráfekteti az asztalra, ő maga pedig a ringsarokba mászik fel. Már éppen készül leugrani, amikor Cesaro legurul az asztalról, így Dolph nem az asztalra ugrik, hanem a felkelő pankrátorra, azonban Cesaro felkészül és egy Big Uppercut-al várja a volt WWE bajnokot. Ettől Ziggler rádől az asztalra. Cesaro gyorsan felpattan a ring szélére onnan pedig rá ellenfelére egy Foot Stomp-al. Az asztal eltörik Dolph pedig a romok között kifekszik. Cesaro szétszedi az acél lépcsőt és az aló darabját bedobja a ringbe, aztán a másik oldalon lévőt is szétszedi és annak is a nagyobbik darabját a ringbe hajítja. Ezután odamegy az időmérőkhöz és ahány szék ott fel van sorakoztatva, azt mind elhozza és egyesével bedobálja a ringbe, utána visszatér Ziggler-höz. Dolph még mindig az összetört asztal közt fekszik. A volt WWE Tag Team bajnok felállítja, aztán nekilökné a ringpóznának, viszont Dolph kiteszi a lábát, ezzel elkerülve az ütközést. A Felvágó, ezután támadja Cesaro-t teljes lendületből, aki csak védekezik. Miután egy kicsit messzebb kerültek Ziggler meglendíti Cesaro-t, aki egyenest a ringpóznának megy. Ziggler felmegy a rámpára és elvesz onnan egy létrát, amit elvisz a ringig és nekidönti a ring szélének. Felállítja Cesaro-t, majd nekilökné a létrának, ám ekkor hátulról érkezik Sami Zayn és megtámadja a Show Off-ot. Üti rúgja, míg Dolph a földre kerül, majd nekidobja a létrának. Ekkor már Cesaro is talpon és ráteszi a kezét társa vállára. The Swing of King beteszi a létrát is a ringbe, aztán elővesz három asztalt, majd Sami-vel ezeket is a ringbe teszi. Cesaro bemegy és elrendezi a lépcsődarabokat egymás mellé a ring kötepére. Ráteszi a lépcsőkre a létrát, majd a létrára székeket tesz. Végül felállítja a három asztalt mindezek fölé, közben kint Zayn tovább folytatja Ziggler támadását. Nekilöki a kordonnak, aztán beállítja az időmérőknél lévő kordonhoz. Zayn nekifut és egy Helluva Kick-et osztana ki, ám Dolph egy Superkick-be fordít, amitől Sami kifekszik. Cesaro éppen kifelé tart, amikor ez meglátja. A ring szélén áll, majd nekifut és egy nagy ugrással Ziggler-re veti magát, aki neki is kiosztja a Superkick-et. Cesaro-t visszaviszi a ringbe, majd felülteti a sarokba. Készül a Superplex-re. Cesaro, viszont elkezdi ütni, utána többször megfejeli és végül megragadja Ziggler-t és a ring szélére kiteszi, aztán lejön a sarokből és egymás után osztja ki az Uppercut-okat 1..2..3..4..5..6..7.. ekkor abbahagyja, feláll a középső kötélre és egy Apron Suplex-el bedobja a kötelek közé. Cesaro, ezután gyorsan felülteti a sarokba és előkészül a Superplex-hez. Amikor végrehajtaná Dolph visszatartja, ezért még egyszer megpróbálja, de most sem jön össze végül Dolph öklösökkel támadja ellenfelét. Ziggler lelöki a sarokból támadóját, viszont Cesaro egyből visszamászna, ezért a Show Off fejbe rúgja, majd odahúzza a sarokhoz és Sleeper Hold-ba fogja. A volt Tag Team bajnok próbálna kiszabadulni, de Ziggler keményen tartja. Ekkor Sami Zayn érkezik egy acél székkel és ráver egyet Ziggler hátára, aki ettől elengedi ellenfelét. Jönne a második csapás ezúttal Dolph fejére, de ő, ekkor lelöki Sami-t a ring széléről, utána ő is kimegy és a felálló Zayn-nek kioszt egy Zig Zag-et. Ezután visszamegy a ringbe és felkapja a Powerbomb-hoz Cesaro-t, majd felmászik a második kötélre. Onnan, azonban nem a Powerbomb-ot, hanem egy Last Ride-ot oszt ki rá az asztalokra és a sok acélra. Itt lehetne a vége, de a Nexus többi tagja kiszalad. Egyenest a ringbe futnak. Big E áll fel elsőként a ring szélére és menne be, de Dolph egy Superkick-el lerúgja onnan, majd a másik oldalról Finn Balor csúszik be és támad rá Dolph-ra, aki, viszont elkerüli, majd egy Zig Zag-el kifekteti. A ringben már Rusev, Hideo Itami és Neville is bent vannak. Ők is Dolph-ra támadnak. Ennyi túlerővel, pedig Ziggler már nem bír el. A három NXT-s jól ellátja a baját, majd Neville beigazítja Ziggler-t és felmászik a sarokba. Jön a Red Arrow! Vagyis jönn e, mivel Ziggler hirtelen felkel és egy Superkick-et ad Neville-nek, aki ettől kiesik a ring mellé. Rusev és Hideo egyből újra rátámadnak, most még keményebben osztják, mint azelőtt. Rusev megtapossa a Show Off derekát, aztán befogja The Accolade-be! Nagyon keményen fogja fogja. Ziggler-nek már vörös a feje és úgy tűnik elájult. Cesaro a sarokba dőlve nézi, majd szól Rusev-nek, hogy elég lesz. Elkezdi kidobálni Itami-val a ringből a székeket és a törött asztaldarabokat. Végül még a létrát is kidobja, utána a lábai közé veszi Ziggler fejét és kiosztja a Neutralizier-t a lépcsőre. Lassan az összes Nexus tag a ringben van Cesaro pedig ráteszi a lábát a mozdulatlanul fekvő Ziggler-re és magasba emeli a kezeit a bíró, pedig számol 1..2..3.
A mérkőzés győztese: Cesaro

JL: Ezt nem hiszem el. A Nexus már megint közbeavatkozik.
MC: Pont, akkor amikor már Ziggler állt nyerésre.
JBL: Dolph-nak kéne segítság, mert ha még párszor elkapja Nexus rossz vége lehet.
MC: Mindenesetre a folytatásban a főmeccs következik. Ahol eldől ki lesz a harmadik Mr. Money in the Bank!

Raw Money in the Bank Ladder meccs:
Bray Wyatt vs John Cena vs Christian vs Sheamus vs Jack Swagger vs Dean Ambrose vs Kane
A meccs előtt a ringbe Lilian Garcia érkezik egy mikrofonnal a kezében. - Hölgyeim és uraim most következik a Money in the bank főmeccse! Méghozzá a Raw Money in the bank meccs! Az győz, aki felmászik és leakasztja a táskát benne a szerződéssel amivel egy éven belül bárhol és bármikor kihívhatja az aktuális WWE bajnokot egy címvédő meccsre. - Mondja Lilian, majd az arénában elalszanak a fények és Sheamus zenéje csendül fel. Érkezik a Kelta Harcos. Őt Christian követi, majd Jack Swagger jön. Miután ő is beért Dean Ambrose zenéje szólal meg. Az Ohioi közönség, ekkor hatalmas ovációt fejt ki, kedvencük iránt. Dean, után fellobbannak a lángok és Kane-t áthatjuk a bejáratnál. Legvégül John Cena zenéje hangzik fel. John nagy lelkesedéssel érkezik ki. A ringbe fut és körbenéz. A meccs résztvevői már a ringben, így a bíró elindítja a mérkőzést. Ekkor még senki nem támad senkire csak méregetik egymást. Elsőként Bray támad a mellette állókra Christian-re és Jack-re, viszont, ekkor rátámad mindenki és kihajítják a ringből, ezután egy kisebb tömegbunyó alakul ki a bent lévőkkel. A ringből gyorsan ki is esik Swagger és Christian is. Bent Sheamus üti John-t, míg Kane Ambrose-t. Ambrose a sarokban nyomja támadóját és jól megsorozza, aztán addig rugdossa, míg a Szörnyeteg már a saroknál ül, ekkor Dean átfut a szemközti sarokba, onnan pedig vissza és nekiugrik ellenfelének, aki ezután kimenekül a ringből. A másik saroknál, pedig még mindig Cena és Sheamus küzd, ahova most érkezik Ambrose és segít a volt ECW bajnoknak. Ketten együtt átlendítik nagy lendülettel A Kelta Harcost a szemközti sarokba, majd először Cena, utána Ambrose fut neki. Ez annyira tetszik a közönségnek,  hogy az Interkontinentális bajnok megint nekifut és ütközik ellenfelével, majd Cena jön ismét,azonban ebben a pillanatban Wyatt mászik vissza a ringbe és elkapja John-t és egy Urange-t oszt ki neki. Ezután megkapja az Urange-t Ambrose is. Kint eközben Charistian és Swagger Kane-re mennek rá ketten. Többször megrugdossák, nekilökik a kordonnak és az acél lépcsőknek is. Swagger egy létrát fektet a földre, amit kinyit Christian pedig odafekteti Kane-t és rácsapják a Big Red Monseter-re lábára a létrát. Kane üvölt a fájdalomtól. Christian felállítja a Szörnyet, ám ekkor Jack elkapja Capitan Charisma lábát és kirántja. Jön a Patriot Lock a ring mellett! Wyatt kihúzza a ringből Sheamust-t és nekivágja a kordonnak, utána bedobál a ringbe négy létrát. Amikor visszaér megfogja az egyik létrát és fejbecsapja vele a felkelő Cena-t, utána meg Dean Ambrose gyomrába csap a létra élével. Megragadja Dean-t és kioszt neki egy Sister Abigail-t rá az egyik létrára! Bray, ezt követően minden sarokhoz hozzádönt egy acél létrát. Felállítja John-t és nekilöki az egyik létrának. Cenation Vezetője onnan visszapattan, ezért Wyatt átlöki a szemköztinek, ekkor Swagger csúszik vissza a kötelek közé Bray háta mögött. Hirtelen megragadja Wyatt egyik lábát és befogja Patriot Lock-ba. A ring mellett Sheamus áll talpra, utána kihúzza John-t a ringből és nekilöki a ringpóznának. Utána elkezdi lepakolni a kommentátorok asztalát. Egy kis TV-t magánál tart és visszamegy vele a ringbe,a hol Jack még mindig tartja a feladásos fogását. The Celtic Warrior leüti a TV-vel Swagger-t, utána felkapja egy bevágja az egyik létrás sarokba egy Celtic Cross-al. Ambrose a kötelek segítségével talpra áll, ezt látva Sheamus nekifut és egy Brogue Kick-el találja el, amitől Ambrose átesik a felső kötél felett. Sheamus megfogja az egyik bent lévő létrát és kiteszi az aját a ring mellé és ráborítja Kane-re, aztán felkapja Wyatt-et és rádobja a létrára valamint Kane-re. Amikor megfordul Christian érkezik egy létrával a kezében és letarolná a volt Nehézsúlyú Nemzetközi bajnokot,á m ő megragadja a létrát. Sheamus elkezdni tolni a létrát és Christian-t, aki próbál ellenállni, de ellenfele erősebb nála. Sheamus végül kirántja Captain Charisma kezéből a létrát, majd megcsapja vele támadóját, aki kigurul a ringből. Az Ír, ezután körbenéz, majd felállítja a létrát és elkezd mászni. John Cena érkezik vissza és sietve mászik fel a létrán. A tetején Sheamus már éppen megfogja a táskát, mikor Cena gyomron vágja. John többször is megüti ellenfelét, aztán nyúl a táskáért, azonban most Sheamus támadja a volt világbajnokot. Fent osztják egymást, végül pedig John megfejelteti Sheamus-el a létra tetejét, ezután a vállára kapja és jönne az Attitude Adjustment, viszont Sheamus elkezd ficánkolni, így Cena elveszíti az egyensúlyát és leesik a létráról Sheamus-el a nyakában. Ekkor Christian lódul meg. Mászik felfelé a létrán és már a tetején is van most, viszont John felkel és felborítja a létrát. Christian ettől a kötelekre esik rá onnan visszapattanva pedig Cena kapja fel és kioszt neki egy Attitud Adjustment-et. A ringbe Bray érkezik vissza és egy Running Crossbody-vel kifekteti John-t. Bray, utána Kane is vissza mászik a kötelek közé. Wyatt egyből rátámad, de a Démon visszaveri a támadást, majd jól kiossza támadóját, ezután nekilöki az egyik létrának a sarokba, végül elkapja a torkát és jönne a Chokeslam, viszont Bray kijön belőle, majd lendületet szereznek, de Ambrose jön a semmiből és lehúzza a felső kötelek, így Bray kiesik a ringből. Közben Cena megfordítja Kane-t és a vállára kapja. A Szörnyeteg leküzdi magát, aztán a kötelek felé löki támadóját pont neki a befele jövő Dean-nek. Ettől Ambrose kiesik a ring mellé, ahova Swagger érkezik egy Bomb-al. Bent elkapja John torkát Kane, ám jön Sheamus és egy Brogue Kick-et oszt ki a tehetetlen John-nak, utána a Nagy Vörös Szörnnyel kezdenek ökölharcba. Ezalatt kint Jack ad egy Proto Bomb-ot a ring szélére Bray-nek. Ambrose-nak, pedig koszt egy Gutwrench Suplex-et, amit egy Fallaway Slam követ egyenest neki a ringpóznának. Swagger visszatér Bray-hez. Neki egy Flapjack-et olszt ki a kordon tetejére, aztán nekilöki az egyik kint felállított létrának. Bent eközben Sheamus veszi át az irányítást és kioszt egy Irish Course Backbreaker-t, majd még egyet és végül egy harmadikat is, ami után kidobja a ringből Kane-t. The Great White, utána megy már éppen kilép a ring szélére, amikor érkezik Jack és kirántja a lábát, így Sheamus elvágódik a ring legkeményebb pontján a szélén. Swagger egy létrát tesz a ring széle és a kommentátori asztal közé, majd odaviszi Sheamus-t és egy Gutwrench Powerbomb-al rávágja a létrára, ami ettől összetörik. Kane-nek, pedig a kommentátori asztalra osztaná ki a finisherét, ám a Szörnyeteg nem engedi és ő oszt ki egy Chokeslam-et az asztalra Jack-nek. A kommentátori asztal ettől darabokra törik. Kane, ezután visszamegy a ringbe és beigazít egy létrát a táska alá, azonban felmászni már nincs ideje, ugyanis érkezik Christian, aki egy Drop Kick-et oszt ki. Captain Charisma, ezután egy Killswitch-re készül. Be is adná, de Kane ellöki magtól, majd a kötelektől visszapattanó Christian egy Big Boot-ot kap. Közben John a sarokba mászik fel és egy Crossbody-val veti rá magát Kane-re, utána elkezd felmászni a létrára. Etz követően Bray is visszaér és mászni kezd a létra másik oldalán. Persze Kane sem hagyja annyiban a dolgot felállít még egy létrát és ő azon mászik. Fent hárman osztják egymást, majd érkezik Ambrose is. gyorsan felmászik ő is, így már négyen próbálják megkaparintani a táskát. Nem telik bele sok idő, amíg Christian egy újabb létrát állít fel. ő azon mászik fel. Mindenki üti azt, akit ér, de egyenlőre senki nem esik le. Sheamus is visszamászik a ringbe és lassan felmászik azon a létrán, amin Christian is van. Már csak Swagger nincs ott, de lassanként ő is visszakúszik a ringbe és ő is mászik Ambrose és Wyatt között két létrán egyszerre. Na most már mindenki fent van és próbálják leverni a másikat és leszedni a szerződést. A táska már ide oda mozog. A bunyóban nem veszik észre a szupersztárok, hogy a WWE bajnok Batista a ring felé siet. Dave a ringben maga felé húzza az első létrát, így az felborul Kane-el, Ambrose-al és Swagger-el együtt, majd jön a második létra, amin Cena és Bray állnak, végül felborítja Christian és Sheamus létráját is. A pankrátorok össze vissza a ringben és azok kívül fekszenek. Batista kidobálja a ringből a létrákat csak egyet hagy bent, amit felállít, majd felsegíti Jack Swagger-t és ráteszi az egyik létrára. Jack-nek már csak fel kell másznia, de érkezik vissza Kane és egy jó nagy pofont kever le Dave-nek, akinek, ezután megragadja a torkát és egy Chokeslam-el kihajítja a ringből. Ekkor kintről Wyatt megragadja Kane lábait és kihúzza a ringből, majd nekilöki a kordonnak, utána visszamegy, ahol már Swagger, majdnem eléri a táskát. Bray megfogja Jack lábai is és kirántja, ezáltal Jack leesik és Bray mászik. Swagger hamar felkel és most ő húzná le Bray-t, aki ellenáll. Bray egyik keze már a táska tetején van rajta, de nem tudja leakasztani, mert Jack húzza lefelé. Wyatt a kezével kipattintja a táska egyik zárját és megpróbálja lerántani, de nem jön össze neki, ezért a másik zárt is kipattintja, ám ekkor a szerződés kiesik a táskából egyenest az éppen visszaérkező John Cena elé. Swagger és Bray egyből lefagynak, szinte megáll nekik az idő. Cena, pedig nagyon meglepődik. Mikor John elmosolyodik Wyatt feltartja a kezeit nem akarja, hogy Cena megszerezze a szerződést, de John felkapja a papírt, majd a magasba emeli és megszólal a zenéje.
A mérkőzés győztese és Mr. Money in the Bank: John Cena

Bray nagyon ideges lesz és ráugrik Jack-re, amivel letarolja, majd kioszt neki egy Sister Abigail-t pont neki a létrának. Cena körbemegy a ring körül és elindul kifelé. A ringben és azon kívül testek hevernek miden felé, csak Wyatt áll a ringben és mérgesen nézi, ahogyan John távozik. A rámpa végéről Cena farkasszemet néz Bray-el, majd magasba emeli a szerződést.

JBL: Aztamindenit. Így még soha senki nem szerzett győzelmet.
MC: Mindig van első alkalom JBL.
JL: Ezen a gálán izgalomból és fordulatból nem volt hiány.
MC: Viszont most véget ért. Hétfőn a Raw-ban találkozunk addig is viszlát.
JL: Viszont látásra addig is.
JBL: Viszlát legközelebb.

 


Ezzel zárul, tehát a 2015.-ös Money in the Bank. Remélem tetszett. Lent értékelhetitek!

Írta: Ryder, Ricsiike95 és AWE

Widget is loading comments...
Szabályzat
Online felhasználók
Mini-chat
+Mini-chat
0
Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0